Προσωπικά Δεδομένα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ανήκει στην MOTO-RIDER. Όλο το περιεχόμενο του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταποίηση, μεταπώληση. Τυχόν αναπαραγωγή ή επανέκδοση, του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας μας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
​Κατά την εγγραφή σας θα σας ζητηθούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα σας ζητούνται και αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων μας για να φέρουμε σε πέραν τις συναλλαγές σας. Σε καμιά περίπτωση δεν δίνονται σε άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν έχει κανένας πρόσβαση σε αυτά εκτός από τον ιδιοκτήτη της επιχείρισης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα στοιχεία σας και δεσμευόμαστε να τηρήσουμε αυτή σας την επιθυμία.